CRM Projektai

 

Šią Programos modifikaciją vadiname CRM Projektais dėl glaudžios CRM ir Projektų modulių sinergijos. Sujungdami Klientų informaciją su darbo užduočių dalimi - galime:

  • Planuoti darbus Klientams;
  • Apskaityti Klientų gaminius, atsiskaitymą, skolas ir permokas;
  • Valdyti tiekėjų finansinius įsipareigojimus;
  • Vykdyti darbus fiksuojant laiko sąnaudas;
  • Žmogiškuosius resursus projektinėje veikloje matuoti finansiniais rodikliais.
  • Projektų darbus sujungti su CRM funkcijomis.

Darbastalis

Darbastalis
Darbastalis - tai pirmas pirmas ir, kartais, vienintelis vaizdas, kurį dieną mato Verslo kompanijos darbuotojas. Todėl jis turi būti aiškus ir informatyvus.

Datalab.PRO darbastalis yra kuriamas Klientui pagal jo veiklą ir matuojamus rodiklius. Todėl:

# ERP darbastalyje akcentuojame informaciją apie gamybą ir sandėlį;
# CRM darbastalį išnaudojame veiklos analizės rezultatams pateikti;
# Kitose VVS darbastaliuose pateikiame motyvacinę sistemą bei strategines veiklos suvestines. 
 

Administravimas: Rolės ir Teisės