Mokymai kliento patalpose Lietuvos teritorijoje 6 d.v.

 
Pagrindinės funkcijos
1
Mokymai vyksta darbo aplinkoje
2
Mokymuose vykdomos realių situacijų imitacijos
3
Išaiškinami kinamos CRM, ERP ar VVS duomenų tipai
4
Mokymuose atsakoma į subjektyvius klausimus
Mokymai kliento patalpose Lietuvos teritorijoje 6 d.v.
 

Informacija ir instrukcijos

Dažniausi Verslo Programų kurimo ir diegimo tikslai:

 

 1. Užsakymų pelningumo sekimas;
 2. Sandėlio likučių stebėjimas;
 3. Užsakymų sąnaudų apskaita bei deklaravimas;
 4. Informatyvus duomenų pateikimas darbuotojui;
 5. Nuosekli informacijos sklaida pagal Kompanijos veiklos procesus;
 6. Automatiniai priminimai atlikti veiksmus su Subjektais, jų užsakymais;

Standartinio modulio sąrašo struktūra

Modulių formų standartiniai sąrašai yra sudaryti iš tokių standartinių elementų ir funkcijų:

 • Elementas: Stulpeliai;
 • Funkcija: Sąrašo stulpelių pasirinkimas;
 • Funkcija: Stulpelių filtrai;
 • Funkcija: Stulpelių rikiavimas;
 • Elementas: Eilutės;
 • Funkcija: Keletos eilučių pasirinkimas;
 • Funkcija: Pasirinktų eilučių trynimas;
 • Funkcija: Pasirinktų eilučių eksportavimas CSV formatu;
 • Funkcija: Naujo įrašo kūrimas;
 • Funkcija: Eilutės įrašo atidarymas skaitymui;
 • Funkcija: Eilutės įrašo atidarymas redagavimui;

Standartiniai sąrašo panaudos atvejai

Sąrašai sistemoje saugos ir atvaizduos skirting informaciją skirtingais būdais. Tačiau visi sąrašai turės ir tam tikrų bendrų elementų. Bendri elementai leis sąrašus iš dalies standartizuoti, ko pasekoje atsiranda standartiniai sąrašų panaudos atvejai.
 

Eil. nr.

Atvejis

Specialios sąlygos

1.         

Skaityti duomenų sąrašą

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta skaitymo teisė;

2.         

Filtruoti sąrašo įrašus pagal sąrašo kriterijus

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

3.         

Atverti objekto kortelę skaitymui

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta skaitymo teisė;

4.         

Atverti objekto kortelę keitimui

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo keitimo teisė;

5.         

Trinti objektą iš sąrašo

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo trynimo teisė;

6.         

Keisti sąrašo įrašų skaičių

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta kūrimo teisė;

7.         

Keisti sąrašo stulpelių sąranką

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

8.         

Keisti sąrašo objekto laukų kiekį ir išdėstymą

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo struktūros keitimo teisė;

9.         

Pasirinkti daugiau nei vieną sąrašo įrašą;

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

10.      

Eksportuoti pasirinktus įrašus į CSV tipo failą;

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta skaitymo teisė;

11.      

Trinti pasirinktus įrašus

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta trynimo teisė;

12.      

Nustatyti privalomus duomenų įvedimo formų elementus

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta trynimo teisė;

13.      

Parašyti komuentarus įvedimo formų elementams

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta trynimo teisė;

14.      

Pereiti į kitą sistemos sąrašą;

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

15.      

Pereiti į kitą sistemos funkcinį modulį;

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

16.      

Pereiti į kitą sistemos funkcinę sritį;

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

 

Standartiniai duomenų objekto kortelės panaudos atvejai

 
Sąrašuose saugomi duomenys bus atvaizduojami objektų kortelėse. Kortelių informacija bus skirtinga priklausomai nuo objekto tipo. Tačiau kortelėse bus standartinių elementų, kuriuos vartotojai galės naudoti standartiniuose panaudos atvejuose.

Eil. nr.

Atvejis

Specialios sąlygos

1.         

Skaityti įrašą

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta skaitymo teisė;

2.         

Keisti įrašo turinį

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo keitimo teisė;

3.         

Kopijuoti kortelę

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo keitimo teisė;

4.         

Skaityti įrašo sąsajų su kitais sistemos objektais sąrašą

·         Vartotojas prisijungęs prie sistemos;

·         Vartotojo rolei(-ėms) yra suteikta įrašo sąsajų su kitais objektais skaitymo teisė;

 

Duomenų įvesties tipai

Formose duomenų įvedimui skirtingiems elementams naudojami skirtingi įvedimo būdai. Siekiant vieningo Sistemos funkcionalumo supratimo – toliau bus aprašyti Sistemos formose naudojami duomenų įvesties tipai.

 

Eil. nr.

Tipas

Aprašymas

1.         

Text [n]

Tekstinis vienos eilutės dydžio laukas. Reikšmė įvedama ranka. Maksimalų lauko reikšmės ilgi nusako kintamasis “n”.

2.         

TextArea [n]

Tekstinis keletos eilučių dydžio laukas. Reikšmė įvedama ranka. Maksimalų lauko reikšmės ilgi nusako kintamasis “n”.

3.         

CheckBox

Keletos pasirinkimų laukas. Pasirenkama ranka. Galimas daugiau nei 1 pasirinkimas. Pasirenkamos reikšmės yra užfiksuotos kituose moduliuose ir/arba Sistemos nustatymuose ir/arba administravime.

4.         

Radio

Pasirinkimo iš keletos galimų reikšmių laukas. Pasirenkama ranka. Galimas 1 pasirinkimas. Pasirenkamos reikšmės yra užfiksuotos kituose moduliuose ir/arba Sistemos nustatymuose ir/arba administravime.

5.         

DropDown

Išskleidžiamas pasirinkimas 1 iš keletos. Pasirenkamos reikšmės yra užfiksuotos Sistemos nustatymuose ir/arba administravime.

6.         

Classification

Išskleidžiamas pasirinkimas 1 iš keletos arba keleta iš keletos. Pasirenkamos reikšmės yra generuojamos dinamiškai iš kitų formų informacijos.

7.         

Multi

Keletas duomenų įvesties laukų, kurie suformuoja 1 duomenų objektą. Pavyzdžiui – užsakymo prekė, jos kiekies ir mato vienetas

8.         

Int

Tekstinis laukas. Reikšmė įvedama ranka. Galima reikšmė – skaičius be kablelio. Galima įvesti skaičių iki 11 skaitmenų.

9.         

SmallInt

Tekstinis laukas. Reikšmė įvedama ranka. Galima reikšmė – skaičius be kablelio. Galima įvesti skaičių iki 6 skaitmenų.

10.      

Currency

Tekstinis/skaitinis laukas. Reikšmė įvedama ranka. Galima reikšmė – skaičius su kableliu. Galima įvesti skaičių iki 10 skaitmenų.

11.      

Boolean

Loginė reikšmė. Pasirenkama 1 iš 2: Taip arba Ne.

12.      

Date

Data. Formatas YYYY-MM-DD; Reikšmė įvedama ranka.

13.      

DateTime

Data ir laikas. Formatas YYYY-MM-DD HH:mm:ss; Reikšmė įvedama ranka.

14.      

TimeStamp

Data ir laikas. Formatas YYYY-MM-DD HH:mm:ss; Reikšmė generuojama automatiškai duomenų bazėje.

15.      

File

Failo įkėlimo iš kompiuterio laukas. Failas pasirenkamas ranka.

 
© UAB "Aplikacijų centras"
Įm. kodas: 304611351
PVM mok. kodas: LT100011111217
Tel.: +370 612 22599
El. paštas: service@datalab.pro